تست التراسونیک (Ultrasonic testing)


در بعضی از قطعات با توجه به نوع فرآیند تولید (فرآیندهای تولید جوشکاری ، ریخته گری ، متالورژی پودر و ماشین کاری می باشد) به منظور اطمینان از کیفیت محصول تولید شده از روش های بازرسی غیر مخرب (NDT) استفاده می گردد.

که یکی از این روش ها بازرسی به روش التراسونیک می باشدکه در ذیل به صورت کلی در مورد این روش توضیح خواهیم داد.

اصول کلی کار بازرسی به روش التراسونیک (UT) با استفاده از فرستادن امواج به داخل قطعه و بازخورد آن در صفحه نمایش دستگاه (به صفحه نمایش دستگاه التراسونیک صفحه CRT می گویند) می باشد.


انجام بازرسی به روش التراسونیک نیاز به کسب مهارت بازرس مربوطه دارد.


فیلم بالا نحوه انجام تست التراسونیک را نشان می دهد.

همچنین اصلی ترین موضوع در انجام تست التراسونیک نحوه کالیبراسیون دستگاه می باشد که براساس پارامترهای ذیل می بایست دستگاه را کالیبره نمود.

 1. نوع قطعه براساس فرآیند تولید 
 2. جنس متریال 
 3. شرایط قطعه
 4. کاربرد قطعه 
  • صنعتی 
  • ساختمانی

که در موارد ذکر شده فوق می بایست این نکات در زمان کالیبراسیون مد نظر قرار گیرد.

البته پارامتر های اصلی در زمان کالیبره کردن دستگاه نیز بسیار حائز اهمیت می باشد که به صورت کلی به شرح ذیل می باشد.

 • تنظیم سرعت صوت قطعه مورد نظر 
 • تنظیم ضخامت مد نظر (مطابق با بلوک کالیبراسیون)
 • انتخاب پراب (با توجه به قطعه مورد نظر که از پراب زاویه ای یا نرمال استفاده می کنیم)
 • تنظیم نوع پراب 
 • تنظیم خط مرجع صفحه CRT
 • تنظیم ارتفاع پالس ها 

پس از کالیبره کردن دستگاه با توجه به شرایطی که ذکر گردید می توانیم قطعه مورد نظر را بازرسی کنیم. 


فیلم بالا نحوه کار با دستگاه عیب یاب التراسونیک را نشان می دهد.