خدمات

تست غیرمخرب چیست؟


در دنیای امروز تولید محصول با کیفیت بسیار حائز اهمیت است به همین منظور ، کنترل کیفیت قطعات و محصولات امری مهم می باشد. در صنایع فلزی با توجه به تولید بالا در بعضی قطعات و همچنین شرایط خاص بعضی از آنها به منظور بررسی کیفیت قطعات تولید شده از روش های غیرمخرب استفاده می کنیم.
روش ها و یا تست های غیرمخرب که به تست های NDT (Non-Destructive Testing) نیز معروف می باشند، مجموعه‌ای از روش‌های آزمایش است که توسط تکنسین‌های ماهر بدون وارد کردن آسیب به قطعات و با استفاده از تجهیزات و متریال های هرتست به صورت سطحی و عمقی به بررسی کیفیت محصول یا قطعه تولید شده می پردازد و ترک‌ها، حفره‌ها، آخال‌ها و ناپیوستگی‌های جوش و همچنین اجزای فرعی که به اشتباه مونتاژ شده‌اند را شناسایی می‌کنند.


تست های غیرمخرب در کجا کاربرد دارد :

 • هوافضا، هوانوردی
 • تولید برق (هسته ای، بادی، الکتریکی)
 • نفت و گاز، پتروشیمی
 • شیمیایی
 • زیرساخت ها (پل ها، بزرگراه ها، ساختمان ها)
 • حمل و نقل (خودرو، راه آهن)
 • دریایی، زیر آب
 • ساخت و ساز
 • تولید
 • پژوهش

انواع روش های بازرسی


تست های غیرمخرب به دو دسته کلی روش های متداول و پیشرفته تقسیم می شود.

روش های متداول بازرسی :


در ماده یا قطعه در حال ساخت انواع نقص ها به اندازه های مختلف ممکن است بوجود بیاید که ماهیت و اندازه دقیق نقص در آینده به کارکرد قطعه تاثیر می گذارد. بنابراین در اولین مرحله برای آشکارسازی نقص ها باید بازرسی چشمی انجام شود. در بازرسی چشمی تنها عیوبی که به صورت واضح قابل رویت هستند. برای آشکارسازی عیوب سطحی ، عمقی و یا عیوب زیرسطحی که به سطح راه داشته باشند(که با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند)، باید سایر روش های بازرسی نظیر تست مایعات نافذ، تست ذرات مغناطیسی، تست التراسونیک و تست رادیوگرافی بسته به کاربردشان به تنهایی یا در ارتباط با یکدیگر انجام شود. تست های غیرمخرب برای جلوگیری از خرابی های فاجعه بار مانند سقوط هواپیما و لوکوموتیو، نشت و انفجار خط لوله، خرابی رآکتور هسته ای و بلایای کشتی ضروری می باشد. در ادامه به معرفی انواع روش های متدوال می پردازیم :

روش چشمی (Visual Testing به اختصار VT)

روش مایعات نافذ (Liquid Penetrant Testing به اختصار PT)

روش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing به اختصار MT)

روش التراسونیک (Ultrasonic Testing به اختصار UT)

روش رادیوگرافی (Radiographic Testing به اختصار RT)


روش های پیشرفته بازرسی (Advanced NDT):


استفاده از روش های پیشرفته بازرسی های غیرمخرب بیشتر در صنایع حساسی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به این علت که میزان خطای بازرسی توسط تکنسین به حداقل می رسد، کاربرد دارد. در آزمایش های پیشرفته نتایج بدست آمده از تست معمولا به صورت گراف، دو بعدی یا سه بعدی می باشد. در ادامه برخی از انواع روش های پیشرفته به همراه کاربرد آنها در صنایع را مشاهده می کنیم :


 • Acoustic Emission

بازرسی حین سرویس مخازن تحت فشار و ذخیره

نشت یابی شیرها حین سرویس

کنترل loose part  حین سرویس

نشت یابی  مخازن LNG کشتی ها (سازه های حین سرویس و نو)

 •  LRUT یا Guided Wave

بازرسی خطوط لوله زیرزمینی و رو زمینی

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی پالایشگاهی ,پتروشیمی ونیروگاه

بازرسی رایزر و سیستم لوله کشی فراساحلی

 •   TOFD

بازرسی حین سرویس وساخت جوش مخازن  تحت فشار ,ذخیره وخطوط لوله

 •  Phased Array Ultrasonic Test

بازرسی حین سرویس و ساخت جوش مخازن  تحت فشار , ذخیره وخطوط لوله

بازرسی جوش با هندسه پیچیده مانند جوش نازل ها

بازرسی خوردگی Flange  Face

اسکن خوردگی سریع صفر درجه کفشک زاویه ای

 •  C-scan corrosion mapping

بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره وکف مخازن ذخیره , خطوط لوله انتقال رو زمینی وسیستم لوله کشی صنعتی

 •  RTJ)  Flange Special Ultrasonic)

بازرسی فلنچ حین سرویس جهت پیدا کردن ترک در فلنچ های فولاد زنگ نزن بدون باز کردن پیچ ها

 •  Fast Corrosion Screen

بررسی وضعیت خوردگی لوله و ورق ها در نواحی غیر قابل دسترسی مانند Clamps , Saddles , Pipe support

 •  Remote Ultrasonic Inspection

بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره , کف و سقف مخازن ذخیره وسیستم های لوله کشی

 •   Pulsed eddy current

بررسی  وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق (مخازن ذخیره ، ظروف تحت  فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 •   Tube Inspection ET, RFT, NFT, MFL, IRIS

بررسی تیوب های مبدل های حرارتی ، بویلر ها ، کولر های هوایی و سیستم های تبرید از نظر خوردگی، ترک و...

 •  SLOFEC)  Saturated Low Frequency Eddy Current)  

بازرسی کف مخازن ذخیره

 • ACFM

بررسی  وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق (مخازن ذخیره ، ظروف تحت  فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 •   MFL- Magnetic Flux Leakage

بازرسی کف مخازن ذخیره

 •   Digital Radiography

پیدا کردن محل , اندازه وکنترل خوردگی روی سیستم لوله کشی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیروگاه

 •   Computed Radiography

انجام  خدمات پرتو نگاری صنعتی تجهیزات فلزی و پلاستیکی ، سیستم لوله کشی عایق  شده در حین سرویس تا دمای 250 درجه سانتیگراد  و تا قطر 22 اینچ در موارد  خاص

 •   Leak Testing

نشت یابی تجهیزات صنعتی (خطوط لوله ,مبدل های حرارتی ,ظروف تحت فشار) در حین راه اندازی  و بهره برداری