بخشی از دوره های برگزار شده

دوره های آموزشی برگزار شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد

 • دوره آشنایی با اصول استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008
 • دوره مقدماتی اصول خوردگی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها- نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 • دوره پیشرفته اصول خوردگی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها- نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 • دوره آشنایی با سوپر آلیاژها و جوشکاری آنها در صنایع نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی
 • برگزاری دوره در دانشگاه علمی کاربردی تصمیم یار توس
 • آشنایی با فرایندهای جوشکاری
 • آشنایی با عیوب جوش
 • آشنایی با روش های بازرسی غیر مخرب
 • آشنایی با استانداردهای جوش
 • دوره جوشکاری با گاز محافظ فرآیند GMAW
 • دوره بازرسی چشمی جوش
 • دوره نکات کاربردی در روش های غیر مخرب
 • برگزاری هفت دوره تست های غیر مخرب به صورت مجازی برای دانشجویان ایرانی ساکن اروپا
 • برگزاری دوره های تست های غیر مخرب برای شرکت پیشگامان کیفیت
 • برگزاری دوره های بازرسی فنی، تست های غیرمخرب و آموزش عملی جوشکاری برای دانشجویان فنی مهندسی مراکز آموزش عالی