مشاوره

نقش بازرسی برروی مواد ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات  ، سازه ها و استراکچرها و ... بسیار مهم و حساس بوده و اهمیت آن در حصول کیفیت بر کسی پوشیده نیست .

لذا با توجه به این مهم در اجرای بعضی از پروژه ها با توجه به نوع قطعات و تخصصی بودن فرآیند  اجرایی در تولید و یا تعمیر قطعات نیاز به مشاوره و ارائه راهکار های مناسب در هر پروژه احساس می گردد که شرکت توس آماده ارائه مشاوره در زمینه های :

 • مشاوره و نظارت بر اجرای بهینه سازی کمی و کیفی روند تولید ، کنترل و تعمیرات در قطعات
 • تهیه و تنظیم روش های اجرایی جوشکاری و تاییدیه آنها (WPS-PQR-WQR)
 • مشاوره و اجرای سامانه های پایش در هنگام بهره برداری
 • روش های اجرایی تست های غیر مخرب (NDE/NDT Procedures) و مدارک طرح کنترل کیفیت (QCP/ITP)
 • تدوین مدارک و مستندات کیفی
 • استقرار استاندارد ISO 3834 و سیستم های مدیریت کیفیت

همچنین این شرکت در زمینه مشاوره در اجرای پروژه هایی نظیر :

 • مشاوره در اجرای ITP برای انجام تست های غیر مخرب  - شرکت قطعات صنعتی پارس نوین توس.
 • نظارت بر تعمیرات عیوب خطوط استنلس شرکت سامان داروی هشتم.
 • مشاوره و  انجام تست های غیر مخرب مخازن شرکت داروسازی ثامن مشهد
 • مشاوره در زمینه های اجرای عملیات جوشکاری .
 • مشاوره انواع قطعات صنعتی ، نیرو گاهی و ...

تاکنون فعالیت مستمر و پیگیری داشته است .