خط مشی کیفیت

خط مشي سيستم مدیریت کیفیت

شرکت پرهون توس با فعالیت در زمینه بازرسی جوش و اجرای پروژه های جوشکاری تعمیری  و اورهال های نیروگاهی در شاخه های نفت و گاز و پتروشیمی ، برق ، صنایع سیمان ، نظامی و صنعتی ؛در راستاي بهبود كيفيت بر اساس دانش فني پرسنل، بكارگيري  تجهیزات و ماشين آلات مدرن، اشاعه و ترويج كار گروهي و حفظ صيانت ازنيروي انساني وتوجه به طرفهاي ذينفع وبرقراري توسعه پايدار  برمبنای الگوي نظام مديريت بر پايه الزامات استاندارد ISO 9001: 2008- ،استانداردهاي ملي و محلي و ساير الزامات مشتريان وطرفهاي ذينفع ، اهداف ذيل مد نظر قرار داده است:

  • افزايش رضايت مشتريان و کارفرمایان با توجه به کيفيت در جهت تضمين بقاي شرکت و انجام به موقع تعهدات
  • افزایش کیفیت خدمات بازرسی    
  • افزایش کیفیت خدمات جوشکاری تعمیری و اورهال نیروگاهی
  • رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی و استقلال    
  • جذب نیروهای متخصص و افزایش دانش .مهارت کارکنان  

اين خط مشي بيانگر تعهد ويژه مديريت شركت نسبت به مقوله كيفيت وايمني بهداشت ومحيط زيست بوده و مسئوليت پياده سازي، اجرا و نگهداري سيستم مورد نظر با نماينده مديريت شركت مي باشد. بدينوسيله كليه پرسنل شركت ملزم    مي باشند تا با تعهد، مسئوليت پذيري و همكاري تام با نماينده مديريت نسبت به ايجاد زمينه هاي اجراء،  استقرار، توسعه و افزايش اثر بخشي سيستم مورد نظر و دستيابي به اهداف فوق الذكر در راستاي بهبود مستمر كوشيده و از هيچ تلاشي فروگذار ننمايند. همچنين نماينده مديريت متعهد به اطلاع رساني به ذينفعان شركت مي باشند.