ایمنی در صنایع جوشکاری (ذرات معلق و گازها)


مقدمه:

بسیاری از فرایند های جوشکاری ، برشکاری و فرایندهای مرتبط ذرات معلق و گازهایی ایجاد می کنند که ممکن است برای سلامتی شا مضر باشند.

تعاریف:

* ذرات معلق ذرات جامدی هستند که از مواد مصرفی جوشکاری ، فلز پایه و هر پوششی که روی فلزات پایه وجود داشته باشند نشات می گیرد.

* علاوه بر گازهای محافظ مورد استفاده ، حین فرایند جوشکاری یا در اثر تشعشع فرایند جوشکاری گازهایی تولید میشوند که بر روی محیط اطراف تاثیر میگذارند.

* از تاثیرات ذرات معلق و گازها با مطالعه کتابچه اطلاعات ایمنی (MSDSs ) مواد مورد استفاده آگاه کنید.

این کتابچه برای همه مواد (مواد مصرفی جوشکاری،فلزات پایه،پوشش ها و پاک کننده ها ) مورد استفاده قرار می گیرد.

* از کمک و مشورت متخصصین شناخته شده در صنایع بهداشت یا محیط زیست استفاده نمایید.

* میزان و ترکیبی درصد گازها و ذرات مضر به ترکیب درصد سیم جوش ، مواد پایه ، فرایند جوشکاری ، شدت جریان الکتریکی ، طول قوس الکتریکی و سایر عوامل بستگی دارد.

تاثیرات احتمالی مجاورت زیاد:

بسته به نوع موادی که در مجاورت آن قرار می گیرید عوارضی اعم از : سوزش های چشمی ، پوستی و تنفسی تا عوارض شدید پیچیده رخ می دهد.

تاثیرات ممکن است بلافاصله و یا مدتی بعد رخ دهد.

ذرات معلق ممکن است باعث علایمی مانند: تهوع، سردرد ، سرگیجه و تب شود.

در فضاهای بسته گازها ممکن است جایگزین هوای و باعث خفگی شود.

هنگامی که مواد بسیار سمی وجود داشته باشد، احتمال تاثیرات بیش تری بر سلامتی نیز وجود دارد. مانند : وجود منگنز که میتواند روی سیستم اعصاب مرکزی اثر گذاشته به گونه ای که بر تکلم و تحرک آسیب برساند.


چگونگی جلوگیری از مجاورت زیاد:

سرتان را دور از ذرات معلق نگه دارید.

در ذرات معلق تنفس نکنید.

از سیستم تهویه یا هواکش های مناسب استفاده کنید تا محیط تنفسی شما عاری از این گازهای مضر و گرد و غبار باشد.

گاهی اوقات حرکت هوای طبیعی تامین کننده تهویه کافی و هوای تمیز تنفسی است.

زمانی که تهویه مطمئن نباشد از هوای تنفسی نمونه برداری کنید تا شرایط مناسب تنفسی مهیا باشد.

از تهویه های مکانیکی مناسب برای بهبود کیفیت هوا استفاده کنید.

در صورتی که کنترل های مهندسی مقرون به صرفه نباشد ، از ماسک های مناسب تنفسی استفاده کنید.

هنگام کار در یک فضای بسته باید تهویه مناسب باشد و گرنه باید از ماسک فیلتر دار استفاده نمایید. ذرات معلق ناشی از جوشکاری یا برشکاری و کمبود اکسیژن باعث تاثیر بر روی کیفیت هوای تنفسی و نهایتاٌ منجر به بیماری یا مرگ می شود.

دستور العمل های OSHA برای محدوده مجاز مربوط به ذرات معلق مختلف را مطالعه نمایید.

کنفرانس های جهانی در زمینه توصیه های بهداشتی و دولتی برای محدوده قابل قبول این گازها و ذرات معلق را مطالعه و پیگیری نمایید.

از یک متخصص بهداشت محیط در محیط کار خود استفاده کرده و توصیه های وی را موقع جوشکاری و برشکاری بکار گیرید.