استاندارد

جهت دریافت متن کامل استانداردها با ما تماس بگیرید.

متن   كامل استانداردهاي آلومينيوم /  AA
متن   كامل استانداردهاي انجمن ياتاقان آمريكا / ABMA
متن   كامل استانداردهاي انجمن توليد كنندگان چرخ دنده آمريكا / AGMA
متن   كامل استانداردهاي مؤسسه آمريكايي مهندسين عمران و معماري / AIA
متن   كامل استانداردهاي انجمن هسته اي آمريكا/ ANS
متن   كامل استانداردهاي مؤسسه ملي آمريكا / ANSI
متن   كامل استانداردهاي انجمن نفت و گاز آمريكا /API
متن   كامل استانداردهاي هوا و فضا  / ARINC
متن   كامل استاندارهاي انجمن كنترل كيفيت آمريكا /ASQC
متن   كامل استاندارهاي انجمن تست مواد آمريكا/ ASTM
متن   كامل استانداردهاي هوائي روسيه / AV2000
متن   كامل استانداردهاي صنعت لاستيك / BAYER
متن   كامل استانداردهاي ب ام و BMW /
متن   كامل استاندارهاي مؤسسه بريتانيا  / BSI
متن   كامل استانداردهاي كشتي سازي فرانسه /BV
متن   كامل استاندارهاي كانادا CSA /
متن   كامل استاندارهاي آلمان به زبان انگليسي/ DIN
متن   كامل استانداردهاي كشتي سازي نروژ  / DNV
متن   كامل استاندارهاي انجمن ايمني خودرو / FMVSS
متن   كامل استاندارهاي كارخانه فورد موتور  / FORD
متن   كامل استانداردهاي كشتي سازي آلمان GL /
متن   كامل استانداردهاي الكترونيك  /  /   HIS   IEEE HIS
متن   كامل استانداردهاي انجمن آمريكا و ابزار آلات /ISA
متن   كامل استانداردهاي سازمان بين المللي استانداردISO /
متن   كامل استانداردهاي جينز  / JANS
متن   كامل استانداردهاي هوائي اروپا  /  JAR
متن   كامل استانداردهاي اجزاي خودروي ژاپن/  JASO
متن   كامل استانداردهاي صنعتي ژاپن به انگليسي/ JIS
متن   كامل استانداردهاي كشتي ساز ي انگليس/   LR
متن   كامل استانداردهاي دفاع بريتانيا / MOD
متن   كامل استانداردهاي توليدكنندگان شيرآلات و اتصالات  /  MSS
متن   كامل استانداردهاي انجمن خوردگي آمريكا/ NACE
متن   كامل استاندارهاي لوازم برقي آمريک/  NEMA
متن   كامل استانداردهاي انجمن ملي ايمني از آتش/  NFPA
متن   كامل استاندارد اطلاعات كدينگ ايمني از آتش /NFPA CODING
متن   كامل استانداردهاي جوشكاري مقاومتي / RWMA
متن   كامل استانداردهاي فني و قطعات خودروئي / SAE
متن   كامل استانداردهاي هوا و فضا / SAE
متن   كامل استانداردهاي انجمن مهندسين خودرو سازي / SAE
AATCC / متن   كامل استانداردهاي رنگ ، شيمي و   نساجي آمريكا
AFNOR  / متن كامل   استانداردهاي كشور فرانسه به زبان فرانسه
متن   كامل استانداردهاي فضا نوردي و ستاره شناسي /AIAA
متن   كامل استانداردهاي جامعه بين المللي مديريت تصوير و اطلاعات / AIIM
متن   كامل استاندارهاي انجمن آمريكا آكوستيك /ASA
متن   كامل استانداردهاي سرمايي و گرمايي آمريكا /ASHREA
متن   كامل استاندارهاي انجمن مهندسين مكانيك آمريكا ASME   /
متن   كامل استاندارهاي انجمن جوشكاري آمريكا  AWS /
متن   كامل استاندارهاي انجمن آب آمريكا  / AWWA
متن   كامل استانداردهاي صنعت پلاستيك  / BAYER
CECC /متن   كامل استاندارهاي الكترونيك و   برق
متن   كامل استانداردهاي قطعات ماشين ، موتور و دوچرخه / CEE
متن   كامل استاندارهاي انجمن گاز آمريكا / CGA
متن   كامل استانداردهاي صنايع نظامي آمريكا/ DOD
متن   كامل استاندارهاي اتحاديه صنايع الكترونيك EIA /
متن   كامل استانداردهاي هوائي آمريكا   /FAR
متن   كامل استاندارهاي مؤسسه خودرو جنرال موتور /GM
متن   كامل استانداردهاي انجمن هيدروليك  / HI
متن   كامل استانداردهاي انجمن مهندسين كابل  /ICEA
متن   كامل  استانداردهاي برق و الكترونيك / IEC
متن   كامل استانداردهاي كميته بين المللي الكترونيك / IEEE
ISP / متن   كامل استاندارد نفت ايران
متن   كامل استانداردهاي مهندسي مكانيك  /  MARKS
متن   كامل استانداردهاي شيمايي و داروئي/  MERCK
متن   كامل استانداردهاي اطلاع رساني و انفورماتيك /NISO
متن   كامل استانداردهاي كشتي سازي ژاپن / NKK
متن   كامل استانداردهاي مهندسي شيمي  / PERRY
متن   كامل استانداردهاي لوله /  PFI
متن   كامل استانداردهاي آزمايشگاههاي شيمي / UL
متن   کامل استانداردهاي بهداشت و ..... آمريکا /ASHO
متن   کامل استاندارد API
متن   کامل استاندارد ASME
متن   کامل استاندارد ASNT
متن   کامل استانداردAWS
متن   کامل استانداردBSI
متن   کامل استاندارد ISO
متن   کامل استانداردNFPA
متن   کامل استانداردNUT AND BOH