الزامات و وظایف بازرس

 

یکی از نکاتی که بازرسین می بایست در زمان انجام بازرسی جوش مد نظر داشته باشند، آشنایی با فرآیندهای جوشکاری است که اهمیت این موضوع زمانی شکل جدی به خود می گیرد که مشخص می شود بیشتر قطعات بعد از انجام بازرسی دارای عیوب متعددی می باشند. حال آنکه ممکن است عیوب بوجود آمده بدلایل مختلفی باشد که سر منشا همه این دلایل فرآیند اجرایی جوشکاری باشد البته ذکر این نکته قابل تامل می باشد که یک بازرس نیاز به یادگیری عملی جوشکاری نداشته ولی در صورت داشتن مهارت در جوشکاری می تواند برای بازرس مفید باشد.

فرآیند های جوشکاری را می توان به دسته بندی های مختلی تقسیم بندی نمود که متداول ترین فرآیند های جوشکاری عبارتند از:

SMAW : Shielded Metal Arc Welding

GMAW : Gas Metal Arc Welding

Mig : Metal Inert Gas      

Mag : Metal Active Gas      

GTAW : Gas Tungsten Arc Welding

TIG : Tungsten Inert Gas      

SAW : Submerged Arc Welding

FCAW : Flux Corde Arc Welding

که فرآیندهای ذکر شده فوق به ترتیب :

  1. جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود پوشش دار
  2. جوشکاری قوس الکتریکی با محافظت گاز و سیم جوش مصرفی
  3. جوشکاری قوس الکتریکی با محافظت گاز و سیم جوش غیرمصرفی
  4. جوشکاری قوس الکتریکی به صورت زیرپودری
  5. جوشکاری قوس الکتریکی به صورت تو پودری

تمامی موارد ذکر شده از متداول ترین فرآیند های جوشکاری می باشد که به فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی معروف هستند.

همانطور که ذکر شد آشنایی با فرآیندهای جوشکاری توسط یک بازرس یکی از الزامات انجام بازرسی است و بازرس زمانیکه با فرآیند جوشکاری قطعاتی که میبایست بازرسی کند آشنایی داشته باشد عملا کنترل و تسلط بهتری در زمان انجام بازرسی دارد.

تمامی نکاتی که از الزامات وظایف یک بازرس بوده است را می توان در دستورالعمل جوشکاری (WPS) و تاییدیه دستورالعمل جوشکاری (PQR) خلاصه نمود.

پس به صورت کلی می توان گفت آشنایی و یادگیری فرآیندهای جوشکاری از وظایف اصلی یک بازرس می باشد.

به طور مثال در ویدئو بالا میزان پاشش در زمان جوشکاری زیاد می باشد و همچنین قطعات قبل از شروع جوشکاری تمیزکاری نشده اند و از اسپری های مخصوص جوشکاری فرآیند مربوطه استفاده نشده است که این امر باعث بوجود آمدن پاشش در قطعات می گردد و این پاشش ها در زمان انجام بازرسی، اگر بازرس به راحتی از کنار این مسئله عبور کند با توجه به عدم آشنایی و همچین خواص متالورژیکی پس از جوشکاری باعث سریع سرد شدن می گردد و ساختار فلز جوش و فلز پایه از ساختار فریت با توجه به شیب حرارتی به ساختار مارتنزیت تغییر کرده و باعث بروز ترک می گردد که برای درک بهتر و همچنین مشخص شدن ترک های بوجود آمده می توان از روش بازرسی به روش ذرات مغناطیس استفاده نمود.

ادامه مطالب آموزشی در مورد دیتیل اصلی فرآیندهای جوشکاری ، شرایط قطعات ، وظایف بازرس و ... را در پست های بعدی دنبال کنید.