وبلاگ


درباره نویسنده

مدیریت شرکت مهندسین مشاور پرهون توس
عضو کمیته آموزش انجمن شرکتهای بازرسی فنی استان خراسان
رئیس کمیته آموزش انجمن شرکتهای بازرسی فنی استان خراسان
رئیس کمیته آموزش انجمن مهندسین جوش خراسان
عضو کمیته آموزش کانون مهندسین جوش ایران
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...