تست های غیرمخرب

دوره کاردانی فنی جوشکاری

/jihad-university

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پرهون توس برگزار می کند:


بازرسی به روش التراسونیک

/ut-test

چگونگی انجام بازرسی به روش التراسونیک و نکاتی راجع به انجام آن


تست ذرات مغناطیسی (MT)

/mt-testing

نکاتی در مورد تست ذرات مغناطیسی (Magnetic particle testing)


تست مایعات نافذ (PT)

/pt-testing

چگونگی انجام تست مایعات نافذ (Penetrating liquids test)


ایمنی در جوش 3

/safety3

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 3)


ایمنی در جوش 2

/safety2

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 2)