آموزشی

الزامات و وظایف بازرس (بخش اول)

/bazrasi1

همه آنچه یک بازرس جوش باید بداند!


بازرسی به روش التراسونیک

/ut-test

چگونگی انجام بازرسی به روش التراسونیک و نکاتی راجع به انجام آن


تست مایعات نافذ (PT)

/pt-testing

چگونگی انجام تست مایعات نافذ (Penetrating liquids test)


ایمنی در جوش 1

/safety1

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 1)