آموزش

دوره کاردانی فنی جوشکاری

/jihad-university

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پرهون توس برگزار می کند:


تست ذرات مغناطیسی (MT)

/mt-testing

نکاتی در مورد تست ذرات مغناطیسی (Magnetic particle testing)


ایمنی در جوش 3

/safety3

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 3)


ایمنی در جوش 2

/safety2

همه چیز درباره رعایت مسائل ایمنی (پارت 2)