معرفی دپارتمان آموزش

معرفی دپارتمان آموزشی

دپارتمان آموزشی شرکت پرهون توس با هدف تامین نیاز های آموزشی متخصصین در رشته های مهندسی و در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده که تربیت نیروی متخصص در زمینه های بازرسی فنی ، بازرسی جوش ، اجرای عملیات جوشکاری و HSE می باشد . با فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش دانش فنی متخصصین و کمک به اجرای بهتر و دقیق تر پروژه ها و بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه های تخصصی اعلام شده ، سعی در بکارگیری و معرفی نیروی متخصص تربیت شده در پروژه های مختلف را دارد .

همچنین این مرکز همواره تلاش نموده دوره ها تحت نظر مهندسین مجرب با بهره گیری از آخرین راهکارها و استاندارد های بین الملی به بهترین نحوه ممکن و با بروز ترین روش های نوین آموزشی انجام گردد.